Profil
Spoločnosti

Spoločnosť Metri s.r.o. je modernou spoločnosťou dlhodobo sa zaoberajúcou developerskou prípravou a realizáciou stavebných projektov na území SR. Našu hlavnú činnosť sústreďujeme na komplexnú predrealizačnú prípravu a kvalitné dodávky stavebných prác pre objekty bytové, administratívne, obchodné, kancelárske, priemyselné, rodinné domy a technickú vybavenosť vrátane inžinierskej činnosti. Podľa požiadaviek a predstáv zákazníka realizujeme úpravy interiérov aj exteriérov.

Dlhodobo spolupracujeme s overenými a spoľahlivými projekčnými a inžinierskymi kanceláriami a dodávateľmi materiálov i špecializovaných prác. Priaznivé cenové ponuky, kvalita vykonaných prác, dodržiavanie dohodnutých podmienok a termínov je základom úspešnosti našej firmy.

Naša spoločnosť
je držiteľom certifikátov ISO 9001:2015
Manažérstva kvality


ISO 14001:2015
Environmentálneho manažérstva


OHSAS 18001:2007
Riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BS