Naše služby


DEVELOPERSKÁ ČINNOSŤ + RIADENIE VÝSTAVBY

  • Zabezpečenie súladu lokalitného programu s územným plánom
  • Riadenie predprojektovej prípravy projektu a zabezpečenie prieskumov a podkladov pre EIA
  • Riadenie projektovej prípravy projektu a inžinierskej činnosti v procese prípravy dokumentácie a zabezpečenia územného a stavebného konania
  • Riadenie spracovania tendrovej a realizačnej projektovej dokumentácie
  • Zabezpečenie činnosti stavebného dozora počas realizácie
  • Zabezpečenie kolaudačného konania
  • Spracovanie optimálnej tendrovej stratégie pre výber zhotoviteľov
  • Príprava tendrových podkladov, zabezpečenie procesov výberu zhotoviteľov a odporúčania pre výber zhotoviteľov
  • Koordinácia zhotoviteľov počas výstavby, riadenie rozpočtu a hodnotová optimalizácia
  • Riadenie kvality stavebných prác
Referencie


FIT OUT

Zabezpečujeme komplexné služby pri dodávke administratívnych interiérov od konzultácie, následnej projekcie až po realizáciu a finálne zariadenie priestoru.

Referencie


REKONŠTRUKCIE

Kompletné rekonštrukčné práce bytov, domov a nebytových priestorov s možnosťou dodávky a montáže interiérového zariadenia podľa potrieb a požiadaviek klienta.

Referencie