Slnečná alej, 8 rodinných domov - Developerská činnosť + Riadenie výstavby
Trnky, Polyfunkčný dom - Developerská činnosť + Riadenie výstavby
3 Again, Horolezecké centrum - Rekonštrukcia
Piváreň Bokovka, Bratislava - Rekonštrukcia
Kuehne + Nagel, vybavenie kancelárskych priestorov - Fit-Out
Ricoh, vybavenie kancelárskych priestorov - Fit-Out

Profil
Spoločnosti

Spoločnosť Metri s.r.o. je modernou spoločnosťou dlhodobo sa zaoberajúcou developerskou prípravou a realizáciou stavebných projektov na území SR. Našu hlavnú činnosť sústreďujeme na komplexnú predrealizačnú prípravu a kvalitné dodávky stavebných prác pre objekty bytové, administratívne, obchodné, kancelárske, priemyselné, rodinné domy a technickú vybavenosť vrátane inžinierskej činnosti. Podľa požiadaviek a predstáv zákazníka realizujeme úpravy interiérov aj exteriérov.

Dlhodobo spolupracujeme s overenými a spoľahlivými projekčnými a inžinierskymi kanceláriami a dodávateľmi materiálov i špecializovaných prác. Priaznivé cenové ponuky, kvalita vykonaných prác, dodržiavanie dohodnutých podmienok a termínov je základom úspešnosti našej firmy.

Naša spoločnosť
je držiteľom certifikátov ISO 9001:2015
Manažérstva kvality


ISO 14001:2015
Environmentálneho manažérstva


OHSAS 18001:2007
Riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BS

Naše služby


DEVELOPERSKÁ ČINNOSŤ + RIADENIE VÝSTAVBY

  • Zabezpečenie súladu lokalitného programu s územným plánom
  • Riadenie predprojektovej prípravy projektu a zabezpečenie prieskumov a podkladov pre EIA
  • Riadenie projektovej prípravy projektu a inžinierskej činnosti v procese prípravy dokumentácie a zabezpečenia územného a stavebného konania
  • Riadenie spracovania tendrovej a realizačnej projektovej dokumentácie
  • Zabezpečenie činnosti stavebného dozora počas realizácie
  • Zabezpečenie kolaudačného konania
  • Spracovanie optimálnej tendrovej stratégie pre výber zhotoviteľov
  • Príprava tendrových podkladov, zabezpečenie procesov výberu zhotoviteľov a odporúčania pre výber zhotoviteľov
  • Koordinácia zhotoviteľov počas výstavby, riadenie rozpočtu a hodnotová optimalizácia
  • Riadenie kvality stavebných prác
Referencie


FIT OUT

Zabezpečujeme komplexné služby pri dodávke administratívnych interiérov od konzultácie, následnej projekcie až po realizáciu a finálne zariadenie priestoru.

Referencie


REKONŠTRUKCIE

Kompletné rekonštrukčné práce bytov, domov a nebytových priestorov s možnosťou dodávky a montáže interiérového zariadenia podľa potrieb a požiadaviek klienta.

Referencie